1.
Raudjärv M. Economic and trade relations of Estonia as a EU member state, incl. with Russia and Ukraine. Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriigi majandus- ja kaubandussidemed, sh Ukraina ja Venemaaga. TPEP [Internet]. 1 [cited 2023Jun.7];23(1). Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/12237