1.
Lepasaar H, Ehrlich Üllas. Non-market value of Estonian seminatural grasslands: a contingent valuation study. Eesti poolloodusliku rohumaa turuväline väärtus: tingliku hindamise uuring. TPEP [Internet]. 1 [cited 2021Feb.26];23(2). Available from: https://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/12494