https://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/issue/feed Estonian Discussions on Economic Policy 2022-12-20T11:32:31+02:00 Matti Raudjärv mattir@hot.ee Open Journal Systems Eesti majanduspoliitilised väitlused: Majanduspoliitika teooria ja praktika. <br />Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik: Theorie und Praxis der Wirtschaftspolitik.<br/> In English bis 2015: Discussions on Estonian economic policy: Theory and practice of economic policy. https://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/22159 Ukraina sõda ja majandussanktsioonid 2022-12-19T13:23:52+02:00 Eckhard Freyer freyer@utlib.ee 2022-12-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/22160 Ukraina-Krieg und Wirtschaftssanktionen 2022-12-19T13:25:22+02:00 Eckhard Freyer freyer@utlib.ee 2022-12-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/22161 Eesti Vabariigi valitsused, stabiilsus ja majanduspoliitilised arengud. Sissejuhatavaid mõtteid hetkeolukorrast 2022-12-19T13:27:02+02:00 Matti Raudjärv raudjarv@ut.ee 2022-12-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/22162 Die Regierungen der Republik Estland, die Stabilität und Wirtschaftspolitische Entwicklungen. Einleitende Gedanken zur gegenwärtigen Situation 2022-12-19T13:28:31+02:00 Matti Raudjärv raudjarv@ut.ee 2022-12-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/22163 Governments, stability and developments of the economic policy of the Republic of Estonia. Introductory thoughts on the current situation 2022-12-19T13:29:50+02:00 Matti Raudjärv raudjarv@ut.ee 2022-12-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://ojs.utlib.ee/index.php/TPEP/article/view/22168 Aasta 2022 – dotsent, majanduskandidaat Juhani Väljataga, tolleaegse legendaarse isiksuse 90. sünniaastapäev (5.11.1932–28.05.1982) 2022-12-20T09:35:54+02:00 Matti Raudjärv raudjarv@ut.ee 2022-12-14T00:00:00+02:00 Copyright (c)