Metsvahi, M. (2022). Pühajõe mäss 17. sajandil ja selle taga olevad uskumused. Usuteaduslik Ajakiri, 83(3), 60–81. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/UA/article/view/23134