Dresen, N. (2022). Diskursusanalüüsi rakendamine religiooniuuringutes: muinsuskaitseklubi Tõlet ajakirjade näide. Usuteaduslik Ajakiri, 83(3), 110–146. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/UA/article/view/23136