Tasmuth, R. (2012). Pauluse inimesepildi lähtekohad ja kontaktpunktid. Usuteaduslik Ajakiri, 63(1), 16–35. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/UA/article/view/23422