Härm, S. (2012). Piiblialane õppekirjandus usundiõpetuses: mudel analüüsimiseks. Usuteaduslik Ajakiri, 63(1), 63–79. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/UA/article/view/23424