[1]
Metslang, H., Habicht, K., Hennoste, T., Jürine, A., Laanesoo, K. and Ogren, D. 2017. Komitatiivi funktsioonidest eri aegade ja registrite eesti kirjakeeles. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 8, 1 (Mar. 2017), 149–178. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.1.09.