[1]
Pajusalu, K. 2013. Edela-Eesti kohad ja keel Salomo Heinrich Vestringi sõnaraamatus. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 4, 3 (Dec. 2013), 93–120. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.3.05.