[1]
Sahkai, H., Mihkla, M. and Pajupuu, H. 2015. Saatesõna ESUKA – JEFUL erinumbrile “Kõneuurimise suundi”. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 6, 3 (Dec. 2015), 7-8. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2015.6.3.00b.