[1]
Kalvik, M.-L. and Piits, L. 2015. Lugemiseksperiment fonoloogilise varieerumise uurimiseks. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 6, 3 (Dec. 2015), 49-77. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2015.6.3.02.