[1]
Sahkai, H., Mihkla, M. and Kalvik, M.-L. 2015. Emfaas ja fookus eesti keeles. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 6, 3 (Dec. 2015), 97-122. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2015.6.3.04.