[1]
Eslon, P. 2016. Funktsionaalsemantiline väli kui modaaltähenduste liigitamise ja keelte võrdlemise alus. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 7, 2 (Dec. 2016), 27–47. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.02.