[1]
Klaas-Lang, B. and Pajusalu, R. 2016. Modaalkonstruktsioonid eesti ja soome palvetes. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 7, 2 (Dec. 2016), 49-74. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.03.