[1]
Laanemets, A. and Mihkelson, H. 2016. Modaalsuse tõlkimisest: rootsi modaaltegusõna <i>böra</i&gt; ja selle tõlkevasted eesti keeles. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 7, 2 (Dec. 2016), 93-123. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.05.