[1]
Treikelder, A. 2016. Eesti modaalverbi <i>pidama</i> episteemilistest kasutustest v├Árdluses prantsuse verbiga <i>devoir</i&gt;. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 7, 2 (Dec. 2016), 159-186. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.07.