[1]
Treikelder, A. 2016. Eesti modaalverbi <i>pidama</i> episteemilistest kasutustest võrdluses prantsuse verbiga <i>devoir</i>. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 7, 2 (Dec. 2016), 159–186. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.07.