[1]
Tüüts, L. and Argus, R. 2016. Episteemilise modaalsuse leksikaalsete väljendusvahendite tajumisest: <i>arvatavasti</i>, <i>äkki</i> ja <i>võib-olla</i&gt;. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 7, 2 (Dec. 2016), 187-207. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.08.