[1]
Kruse, M. 2014. Võõrkeeleõpe kui sotsiaalne, sünergiline ja teadvustatud protsess. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 5, 3 (Dec. 2014), 37–56. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.3.02.