[1]
Klavan, J., Veismann, A. and Jürine, A. 2013. Katselised meetodid tähenduse uurimisel. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 4, 1 (Jun. 2013), 17-34. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.1.02.