[1]
Valdmets, A. and Habicht, K. 2013. Episteemilistest modaalpartiklitest eesti kirjakeeles. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 4, 1 (Jun. 2013), 205-222. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2013.4.1.12.