[1]
Ernits, E. 2010. Vadja kirjaviisist ja sõnaloomest. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 1, 1 (Jul. 2010), 41-56. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2010.1.1.03.