[1]
Štšadneva, V. and Raeste, E. 2010. Kakskeelse oskussõnastiku koostamise teoreetilisi vaatenurki ja praktilisi lahendusi. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 1, 1 (Jul. 2010), 81–98. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2010.1.1.05.