[1]
Teral, M. and Allik, M. 2010. Eesti keelekogukonna säilimisest Taanis. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 1, 1 (Jul. 2010), 113-128. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2010.1.1.07.