[1]
Keevallik, L. 2010. Hinnangu grammatikast. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 1, 2 (Dec. 2010), 147-161. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2010.1.2.08.