[1]
Plado, H. 2010. Eesti keele da-infinitiivis öeldisverbiga tingimuslaused. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 1, 2 (Dec. 2010), 255-272. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2010.1.2.14.