[1]
Ingerpuu-Rümmel, E. 2012. Teadmise esiletulemine võõrkeeletunni multimodaalses suhtluses. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 3, 2 (Dec. 2012), 9-30. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2012.3.2.01.