[1]
Kalvik, M.-L. and Piits, L. 2019. Sõna esinemissagedus ja tähenduste eristamise vajadus häälduse mõjutajana. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 10, 1 (Dec. 2019), 71–88. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.1.04.