[1]
Teras, P. 2019. Sõnaalgulise /h/ hääldus samadel kõnelejatel avalikus ja argisuhtluses. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 10, 1 (Dec. 2019), 211–231. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.1.11.