[1]
Tragel, I. and Klavan, J. 2021. Kuhu suundub püsivus? Verbidega jääma ja jätma väljendatud sündmuste kujutamine katses. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 12, 1 (Sep. 2021), 369–395. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2021.12.1.10.