[1]
Lindström, L. 2023. Keeldkõne mitmuse 1. isiku vormide varieerumine ja tüpoloogiline keelemuutus: kas probleem keelekorralduse jaoks?. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 14, 1 (Oct. 2023), 227–262. DOI:https://doi.org/10.12697/jeful.2023.14.1.07.