(1)
Kalvik, M.-L.; Piits, L. Lugemiseksperiment Fonoloogilise Varieerumise Uurimiseks. ESUKA-JEFUL 2015, 6, 49-77.