(1)
Eslon, P. Funktsionaalsemantiline väli Kui modaaltähenduste Liigitamise Ja Keelte Võrdlemise Alus. ESUKA-JEFUL 2016, 7, 27-47.