(1)
Klaas-Lang, B.; Pajusalu, R. Modaalkonstruktsioonid Eesti Ja Soome Palvetes. ESUKA-JEFUL 2016, 7, 49-74.