(1)
Treikelder, A. Eesti Modaalverbi <i>pidama</i> Episteemilistest Kasutustest V├Árdluses Prantsuse Verbiga <i>devoir</I>. ESUKA-JEFUL 2016, 7, 159-186.