(1)
Kruse, M. Võõrkeeleõpe Kui Sotsiaalne, sünergiline Ja Teadvustatud Protsess. ESUKA-JEFUL 2014, 5, 37-56.