(1)
Tenjes, S. Multimodaalne Suhtlus Ja Kognitsiooniuuringud Pedagoogikas. ESUKA-JEFUL 2014, 5, 115-132.