(1)
Klavan, J.; Veismann, A.; Jürine, A. Katselised Meetodid tähenduse Uurimisel. ESUKA-JEFUL 2013, 4, 17-34.