(1)
Valdmets, A.; Habicht, K. Episteemilistest Modaalpartiklitest Eesti Kirjakeeles. ESUKA-JEFUL 2013, 4, 205-222.