(1)
Tenjes, S.; Lõbus, T.; Kubinyi, L.; Rummo, I.; Kulakov, D.; Ingerpuu-Rümmel, E. Multimodaalne Suhtlus Keeleõppe Ja -Kasutuse Teenistuses. ESUKA-JEFUL 2010, 1, 21-39.