(1)
Štšadneva, V.; Raeste, E. Kakskeelse Oskussõnastiku Koostamise Teoreetilisi Vaatenurki Ja Praktilisi Lahendusi. ESUKA-JEFUL 2010, 1, 81-98.