(1)
Plado, H. Eesti Keele Da-Infinitiivis öeldisverbiga Tingimuslaused. ESUKA-JEFUL 2010, 1, 255-272.