(1)
Kikerpill, T. Enesevaatlus Lugemistesti Valiidsuse Uurimisel. ESUKA-JEFUL 2012, 3, 79-112.