(1)
Kalvik, M.-L.; Piits, L. Sõna Esinemissagedus Ja tähenduste Eristamise Vajadus häälduse Mõjutajana. ESUKA-JEFUL 2019, 10, 71-88.