(1)
Sahkai, H.; Mihkla, M. Intensiivsus, Rõhk Ja välde Eesti Keeles. ESUKA-JEFUL 2019, 10, 191-210.