(1)
Teras, P. Sõnaalgulise /h/ Hääldus Samadel Kõnelejatel Avalikus Ja Argisuhtluses. ESUKA-JEFUL 2019, 10, 211-231.