(1)
Laansalu, T.; Päll, P.; Tender, T. Katse Kirjeldada Artefaktinimesid. ESUKA-JEFUL 2020, 11, 147-162.