(1)
Klumpp, G.; Gusev, V. Предисловие. ESUKA-JEFUL 2020, 11, 7-8.