(1)
Duvallon, O. ‑kin-Liitteen Semantiikasta Ja Diskursiivisista tehtävistä. ESUKA-JEFUL 2021, 12, 41-78.