(1)
Tragel, I.; Klavan, J. Kuhu Suundub püsivus? Verbidega jääma Ja jätma väljendatud sündmuste Kujutamine Katses. ESUKA-JEFUL 2021, 12, 369-395.